Gastgezin (fokkersvoorwaarden)

Wat houdt dit in;

Omdat wij niet alle honden hier thuis kunnen houden en wij wel alle aandacht aan de hond willen geven, zoeken wij af en toe gastouders die dit wel kunnen en willen doen. Op deze manier wordt de kwaliteit van het fokken in stand gehouden en daarmee ook de kwaliteit van de toekomstige generaties.

Het komt wel eens voor dat er in een nestje een pup geboren wordt van uitzonderlijke kwaliteit; denk aan karakter, bouw, drift etc. Als de pup het nest verlaat, weet ik nog niet of zo’n pup uiteindelijk helemaal geschikt zal zijn om in mijn fokprogramma te worden opgenomen; dat weet ik pas als de hond ongeveer 12-18 maanden oud is, haar gebit moet volledig gewisseld zijn, lichamelijk en geestelijk volgroeid zijn en alle gezondheidstesten moeten met goed gevolg ondergaan worden. Alle fok gerelateerde kosten zijn voor onze rekening.

Een teefje zal maximaal twee keer bij ons terugkomen om te bevallen. Ze komt dan ongeveer een week voor de uitgerekende datum bij ons, tot de pups groot genoeg zijn om het nest te verlaten. Tijdens die periode is het gastgezin natuurlijk van harte welkom om het van dichtbij mee te maken.

U heeft de vrijheid om met de hond te sporten/trainen in welke vorm dan ook, mits de hond daar geen schade aan lijdt, waardoor ze niet meer gedekt kan worden. Wij verwachten van een gastgezin dat ze goed voor de hond zorgen, ons op de hoogte houden hoe de hond zich ontwikkeld met eventuele foto’s/video’s. Alle kosten die met de normale verzorging van de hond te maken hebben, zoals een verzekering, hondenvoer, vaccinaties etc. zijn voor het gastgezin.

Als de afgesproken nesten zijn voltooid of als wij besluiten niet te gaan fokken, blijft de teef in het gastgezin. U hoeft ons dan niks extra te betalen voor de hond, enkel de eigendom overschrijvingskosten.

Dit alles vereist wel een groot vertrouwen over en weer, niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. De afspraken worden op papier gezet en door de fokker en de gastouder ondertekend.

Mocht u meer informatie willen hebben kunt u contact opnemen.